Code snippets

Losse stukjes code die handig kunnen zijn bij je ontwikkelingen!

DistinctBy

C# – Linq statement

 public static IEnumerable<T> DistinctBy<T, TKey>(this IEnumerable<T> items, Func<T, TKey> property)
    {
      return items.GroupBy(property).Select(x => x.First());
    }